bg

Služby

Miniskupinové kurzy

Jedná sa predovšetkým o typ firemného kurzu

- tvoria ho dvaja až štyria účastníci s rovnakým stupňom nadobudnutých vedomostí v homogénnej skupine

 

Rovnako sa na nás môžte obrátiť s požiadavkou vytvorenia miniskupinového kurzu pre skupinku vybraných zamestnancov