bg

Služby

Firemné kurzy

Od roku 2006 je našou „core“ špecializáciou korporátne vzdelávanie. Pre Vašu firmu zabezpečíme akékoľvek požadované cudzie jazyky s možnosťou vlastného výberu intenzity a štruktúry hodiny. U nás nič nie je nemožné.

Požiadajte nás o bezplatný jazykový audit, kde preveríme Vašich zamestnancov, či už po ich vedomostnej stránke alebo zistení ich slabých a silných stránok. Výsledky s Vami prediskutujeme a pripravíme najvhodnejšie metodologické prístupy pre dané skupiny a jednotlivcov.

  • vysoko intenzívny kurz (5 a viac vyučovacích hodín týždenne)
  • intenzívny kurz (4 vyučovacie hodiny týždenne)
  • klasický kurz (2x60 min, 1x90 min týždenne)

Zameranie podľa vlastného výberu:

  • všeobecný jazyk
  • „business“ jazyk
  • jazyk so zameraním na rôzne odborné oblasti (medicína, právo, opatrovateľstvo, geodézia...)
  • individuálne hodiny
  • miniskupiny
  • klasické skupinové kurzy (neodporúčame skupiny nad 10 ľudí)