bg

Služby

Doučovanie

Cieľovou skupinou sú účastníci, ktorí sa potrebujú dovzdelávať v danom jazyku.

Prebieha individuálne. Pokiaľ ide o väčšiu skupinu ľudí s rovnakou potrebou dovzdelania sa, je možné ju vytvoriť.

 

Doučovanie prebieha vo všetkých školských predmetoch podľa učebných osnov vydaných Štátnym pedagogickým ústavom.

 

Zabezpečíme Vám aj doučovanie žiakov bilingválnych škôl vo všetkých predmetoch a danom jazyku.