bg

Novinky

Žiaci bilingválnych škôl

Žiaci bilingválnych škôl máte problém so štúdiom? Obráťte sa na nás, radi vám pomôžeme S vyplazeným jazykom

 

Vysvetlíme, preberieme a precvičíme látku z akéhokoľvek predmetu v akomkoľvek jazyku. Poskytneme pomoc v rámci jednej hodiny ale i v trvaní školského roka.

Tešíme sa na naše spoločné úspechy Úžasný

17.07.2014