bg

Cenník

Cenník sa tvorí vždy individuálne na základe jednotlivých požiadaviek klienta.

JAZYKOVÉ KURZY 

skupinové kurzy od 4,75 eur/vyučovacia hodina

 

individuálne kurzy od 11,25 eur/vyučovacia hodina

 

PREKLADY

od 13 eur/NS (normostrana)

 

PRENÁJOM MEETINGOVÝCH MIESTNOSTÍ

od 10 eur/hodina

 

REZIDENČNÉ POBYTY V LONDÝNE

od 825 eur all inclusive